Posts Tagged ‘nato’

Cooperation and Confrontation between the USA and Russia in Caspian Region

New monopolar world system had created new interests which depend on big powers in Caspian region after the collapse of Soviet Union. This situation shared a chaos on governmental system in this area.

Türkiye ve Azerbaycan Askerî İşbirliği’nde Yeni Açılımlar

Avrasya coğrafyasında birbirine tarihi, kültürel ve coğrafi bağlarla sıkı sıkıya bağlanmış olan iki devleti Türkiye ve Azerbaycan’ın hiç değinilmemiş olan ilişkilerine değiniyoruz.

Türkiye ve Azerbaycan Askeri İlişkileri

Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerini bu çizgide değerlendirecek olursak, yapılacak ortak çalışmalarda coğrafi yakınlılık elbette büyük önem taşımaktadır. Zira Türkiye’nin Orta Asya devletlerinden çok Azerbaycan’la daha fazla ilişkide bulunması da bu yakınlığın doğurduğu sonuçlardan birisidir…

Powered by WordPress | Designed by: Free Web Space | Thanks to Best CD Rates, Boat Insurance and software download