Posts Tagged ‘araz aslanlı’

Türk Dünyası Bakanlığı ve Türkistan Gazetesi

Türk modernleşme tarihinin ana temasını okumak istediğimizde karşımıza şöyle bir faaliyet tablosu çıkar: Dünyayı anlamak, yeni gelişmeleri an be an takip etmek ve bunu halka en uygun şekilde anlatıp yönetim sistemini bu yolla etkilemek. 

Türkiye ve Azerbaycan Askerî İşbirliği’nde Yeni Açılımlar

Avrasya coğrafyasında birbirine tarihi, kültürel ve coğrafi bağlarla sıkı sıkıya bağlanmış olan iki devleti Türkiye ve Azerbaycan’ın hiç değinilmemiş olan ilişkilerine değiniyoruz.

Powered by WordPress | Designed by: Free Web Space | Thanks to Best CD Rates, Boat Insurance and software download