Posts Tagged ‘sovyetler’

Ermenistan kimlik bunalımından nasıl kurtulur?

Anarşik yapıdaki uluslararası sistemde kendi pozisyonunu belirleme ve buna göre siyaset üretme teorilerini tümden yanlış anlayan Ermenistan kimlik arayışını dış politika saldırganlığı üzerinden sürdürmeye devam ediyor. Bu saldırgan yaklaşım, Ermenistan dış politikasının temellerini büyük ölçüde anlamaya yarayacak bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bağımsızlığını başkalarının ihsanıyla elde eden ve hiçbir zaman ülke siyaseti konusunda becerikli [...]

Rusya ve ABD İlişkileri’nin Dünü ve Bugünü

Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin son yüzyılın dünya siyasi yapılanmasındaki yeri oldukça farklı ve kalıcı etkilere sahiptir. İki ülke ilişkileri yakın tarih kapsamında, Soğuk Savaş dönemi ve sonrası olarak ele alınmaktadır. Birinci Dünya Savaşı sonrasında tam diplomatik ilişkiler çerçevesinde başlayan ilişkiler, İkinci Dünya Savaşı süresince ortak tavırlar ve anlaşmalarla varlığını sürdürmüştür.

Powered by WordPress | Designed by: Free Web Space | Thanks to Best CD Rates, Boat Insurance and software download