Posts Tagged ‘shilla’

Tarihin En Şaşırtıcı Savaşı: Salsu Zaferi ve Türk-Kore Dostluğunun Temelleri

Dünya askeri tarihinde en şaşırtıcı ve yıkıcı savaşlar arasında Çin ve Kore arasında gerçekleşen Salsu Savaşı da gösterilmektedir. Çin’in yüzyıllar boyu süren yayılmacı ve komşu yönetimleri zorla tahakküm altına alma politikası, 7. yüzyılda ülkenin kuzey sınırına dayanan Kore gücünü de yok etme amacı güdüyordu. İç karışıklıklar ve isyanları yeni zaferlerle bastırmak isteyen Çin yönetimi sürekli [...]

Powered by WordPress | Designed by: Free Web Space | Thanks to Best CD Rates, Boat Insurance and software download