Posts Tagged ‘İttihat Tərakki’

Oralarda kimlər var : Ənvər Paşa

08 oktyabr 2008-ci il ƏDALƏT qəzetindəki RAŞİD BƏYİN “VƏFA”sı yazımızdakı ön sözdə deyilirdi: 90 il əvvəl türk əsgərlərinin Bakını və Azərbaycanı qətliamdan xilas etməsinə həsr olunmuş yeni bir bəlgəsəl çəkilmişdir. Bəlgəsəl keçdiyimiz günlərdə Türkiyə Böyük Elçiliyində nümayiş etdirildi. Bu əlamətdar gündə Ənvər Paşanın nəvəsi də filmin nümayişi vaxtı seyrçilərin arasında idi…

Powered by WordPress | Designed by: Free Web Space | Thanks to Best CD Rates, Boat Insurance and software download