Posts Tagged ‘genocide’

“1915 Osmanlı-Rus Ermeni Trajedisi”

1880’lerden itibaren yoğun bir şekilde dünya gündemini meşgul eden Ermeni meselesi Türkiye’yi uluslararası arenada sanık sandalyesine oturtmak için kullanılagelen en önemli araç olarak varlığını sürdürüyor. Osmanlı ardılı olarak kabul edildiği için Türkiye’nin önceki asırlara dayanan sorunlardan kurtulması kolay görünmüyor. Hukukun geriye doğru işlemeyişinden dolayı büyük sıkıntı yaşayan Ermeniler ise akla gelebilecek hemen her konuyla bu [...]

Who will Turkey talk to on the Armenian issue?

Turkey, which has been trying to preserve its power in the international arena by relying on the support of its Western allies, is currently suffering from serious backlash. Our politicians, who are unable to realize the growing resentment towards Turkey in the West due to domestic political considerations, continue to make bold and optimistic statements.

The French impasse in Turkish-Armenian relations

The most important thing that French President Nicolas Sarkozy emphasized during a visit to Yerevan in October 2011 was that France will introduce sanctions against Turkey if it fails to recognize the Armenian genocide by the end of the year.

Powered by WordPress | Designed by: Free Web Space | Thanks to Best CD Rates, Boat Insurance and software download