Posts Tagged ‘ethnicity’

Karabağ Sorununa Farklı Açılardan Bir Değerlendirme

Halklar hapishanesi ve halkların özgür birliği gibi iki çelişkili tanıma sahip olan Sovyetler Birliği bugün Avrasya’daki pek çok etnik ve bölgesel sorunun faili olarak adlandırılmaktadır. Bünyesindeki sayısız etnik ve dini unsuru eleştiriye kapalı bir ideolojik bakış açısıyla yönetme kültürü, Sovyetler Birliği’ni anlayabilmemiz için, üzerinde yoğunlaşılması gereken en önemli konulardan biridir. Milliyetçilik, dini akımlar, yerel çatışmalar [...]

Ethnicity, Nationalism and Conflict in the South Caucasus

“The Soviet Union,” which has two contradictory definitions like “Prison of Peoples” and “Free Association of Peoples,” is called as the perpetrator of many ethnic and regional problems in Eurasia today. Its managing culture on numerous ethnic and religious elements with its ideological perspective closed to criticism is one of the most important issues to [...]

Powered by WordPress | Designed by: Free Web Space | Thanks to Best CD Rates, Boat Insurance and software download