Posts Tagged ‘soykirim’

“1915 Osmanlı-Rus Ermeni Trajedisi”

1880’lerden itibaren yoğun bir şekilde dünya gündemini meşgul eden Ermeni meselesi Türkiye’yi uluslararası arenada sanık sandalyesine oturtmak için kullanılagelen en önemli araç olarak varlığını sürdürüyor. Osmanlı ardılı olarak kabul edildiği için Türkiye’nin önceki asırlara dayanan sorunlardan kurtulması kolay görünmüyor. Hukukun geriye doğru işlemeyişinden dolayı büyük sıkıntı yaşayan Ermeniler ise akla gelebilecek hemen her konuyla bu [...]

Türkiye’nin Ermeni Meselesi’ndeki Muhatabı Kim?

Yıllardır uluslararası arenadaki gücünü Batı’daki dostları yardımıyla korumaya çalışan Türkiye içinde bulunduğumuz süreçte büyük darbeler alıyor. İç siyasette yaşanan çalkantılardan dolayı Batı’da kendi aleyhine başlayan fırtınayı fark edemeyen siyasilerimiz anlaşılmaz bir şekilde iyimser söylemlerini devam ettiriyor.

İsrail Krizinin Kafkasya’ya Yansımaları

Türkiye ile İsrail arasında yaşanan gerginlik son bir yıldır bölgedeki ittifak cephelerini de etkilemiş ve bugün yaşanan krizle yeni ittifak arayışlarının doğmasına sebep olmuştur. Mavi Marmara gönüllülerinin uğradığı akıbetle ilgili o dönem Azerbaycan ve Ermenistan medyası farklı yaklaşımlar sergilemiş, Ermenistan muhtemel bir İsrail işbirliği için açık kapı bırakarak Türkiye’nin konumu üzerinden açıklamalar yapmıştı. 

24 Nisan Sendromu Devrimle Yok Olur mu?

Son günlerde Arap ülkelerindeki otoriter yönetime başkaldırı hareketleri Kafkasya’da da yer yer etkisini göstermekte ve özellikle Ermenistan’da belirli değişimlerin sinyalleri verilmektedir. Kafkasya’da statükonun değişimi 2008 yılında Rusya’nın Gürcistan’a müdahalesiyle başlar. Hali hazırda tahmin edilemeyen stratejik açılımlar bölgede taşların yerinden oynayacağı ve yeni ittifakların doğacağı yönünde beklentiler oluşturmaktadır.

Powered by WordPress | Designed by: Free Web Space | Thanks to Best CD Rates, Boat Insurance and software download