Posts Tagged ‘rusya’

Kimlik Değiştiren Çeçen Mücadelesi

Sovyetler Birliği’nin dağılışını takiben diğer Kafkasya bölgelerinde olduğu gibi Çeçenistan bölgesi de bağımsızlık mücadelesine girişmiş ve yıllarca Rus baskısına karşı savaş halini sürdürmüştür.

Kafkasya’nın İsrail Saldırısına Yaklaşımları

İsrail işgali altındaki Gazze’ye insani yardım ulaştırmak isteyen yardım gönüllülerine yönelik olarak gerçekleştirilen İsrail müdahalesi uluslararası arenada çok büyük yankı bulmuştur…

Rusya ve ABD İlişkileri’nin Dünü ve Bugünü

Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin son yüzyılın dünya siyasi yapılanmasındaki yeri oldukça farklı ve kalıcı etkilere sahiptir. İki ülke ilişkileri yakın tarih kapsamında, Soğuk Savaş dönemi ve sonrası olarak ele alınmaktadır. Birinci Dünya Savaşı sonrasında tam diplomatik ilişkiler çerçevesinde başlayan ilişkiler, İkinci Dünya Savaşı süresince ortak tavırlar ve anlaşmalarla varlığını sürdürmüştür.

Powered by WordPress | Designed by: Free Web Space | Thanks to Best CD Rates, Boat Insurance and software download