Posts Tagged ‘inguşetya’

Rusya, Kuzey Kafkasya’da istediğini alıyor mu?

Rusya’nın 2010 yılı başında oluşturduğu Kuzey Kafkasya Federal Bölgesi’nde kısa zamanda pek çok ilerlemenin kaydedildiğini söyleyebiliriz. Daha önceden Güney Rusya Bölgesi olan bu yeni idari yapılanma, Kuzey Kafkasya’daki işsizlik, yolsuzluk, yoksulluk ve terör olaylarını bitirmeyi ve bunun akabinde bölgede Rusya’nın birliğini bozacak her türlü kontrol dışı unsurun ortadan kaldırılmasını amaçlamaktadır.

Rusya’nın Kuzey Kafkasya hamlesi neyi hedefliyor?

2010 başlangıcıyla Rusya devlet başkanı Dimitri Medvedev, Güney Rusya Bölgesi’ni Kuzey Kafkasya Federal Bölgesi olarak değiştirmiş ve bu idari yapılanmaya Dağıstan Cumhuriyeti, Çeçen Cumhuriyeti, İnguşetya Cumhuriyeti, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti, Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti, Kuzey Osetya Cumhuriyeti, ve Stavropol eyaletini dahil etmiştir.

Kimlik Değiştiren Çeçen Mücadelesi

Sovyetler Birliği’nin dağılışını takiben diğer Kafkasya bölgelerinde olduğu gibi Çeçenistan bölgesi de bağımsızlık mücadelesine girişmiş ve yıllarca Rus baskısına karşı savaş halini sürdürmüştür.

Kafkasya’da Açılım Hamleleri

Rusya son dönemlerde pek çok konuda gerçekleştirdiği açılımları, bünyesindeki en karışık bölge olan Kuzey Kafkasya Federal Bölgesi’nde de gerçekleştirmektedir.

Powered by WordPress | Designed by: Free Web Space | Thanks to Best CD Rates, Boat Insurance and software download