Posts Tagged ‘hitler’

Ermenistan kimlik bunalımından nasıl kurtulur?

Anarşik yapıdaki uluslararası sistemde kendi pozisyonunu belirleme ve buna göre siyaset üretme teorilerini tümden yanlış anlayan Ermenistan kimlik arayışını dış politika saldırganlığı üzerinden sürdürmeye devam ediyor. Bu saldırgan yaklaşım, Ermenistan dış politikasının temellerini büyük ölçüde anlamaya yarayacak bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bağımsızlığını başkalarının ihsanıyla elde eden ve hiçbir zaman ülke siyaseti konusunda becerikli [...]

Effect of Culture Industry on Political Behaviors of People

Contemporary technological developments created a new system which has a common body from person to intercontinental communication web all around the world. It can be seen as sociological and psychological reality if we look at this important subject. Today a person recognize him/herself as a member of social community via mass media apparatus. Because it [...]

The Contemporary Necessity : Frankfurt School

Frankfurt school had been established to create a new resist about old traditional sociological theories and its main minds base on Horkheimer, Adorno, Marcuse and Habermas. We define foundation of Frankfurt school in near historical perspective.

Powered by WordPress | Designed by: Free Web Space | Thanks to Best CD Rates, Boat Insurance and software download