Posts Tagged ‘եհմեթ Ֆաթիհ Օզթարսուն’

Անհրաժեշտ է, որ Թուրքիան երկխոսության հող նախապատրաստի Հայաստանի հետ 2015-ին ընդառաջ

Թուրք հոդվածագիր Մեհմեթ Ֆաթիհ Օզթարսուն օրաթերթում հանդես է եկել հայ-թուրքական հարաբերություններին վերաբերող ժամանակի հրամայականներին:

Powered by WordPress | Designed by: Free Web Space | Thanks to Best CD Rates, Boat Insurance and software download