Archive for the ‘Genel’ Category

Central Asia: A Lucrative Back Door to Russia

Western European companies are avoiding sanctions imposed on Russia by trading via third countries – and central Asian economies are cashing in. Since Russia’s full-scale invasion of Ukraine in February 2022, there has been a campaign of moral and material support for Ukraine by Western countries wanting to protect the Ukrainian people and oppose Moscow’s [...]

Armenia Needs Help to Escape Regional Isolation

Participating in the Tbilisi Silk Road Forum in Georgia, Pashinyan outlined his government’s plans to cooperate with neighboring countries and open up to the world through road, rail, and energy links.  Pashinyan said his landlocked country should be connected to the Black Sea, the Mediterranean, the Caspian Sea, and the Persian Gulf as soon as possible by joining projects [...]

China builds economic integration in Central Asia

Chinese President Xi Jinping has announced a new policy for the development of Central Asia, comprising initiatives such as infrastructure construction for better trade activities and adopting integration-based development projects.

How the US Can Open Doors in Central Asia

The US is eager to establish a new Central Asia policy after years of neglect. Realizing that it has neglected Central Asia, partly because of the attention devoted to halting Russia’s all-out war on Ukraine, and aware that China is intensifying its economic influence, the US is aiming to reset its policy towards the region. [...]

Karabağ Sorununa Farklı Açılardan Bir Değerlendirme

Halklar hapishanesi ve halkların özgür birliği gibi iki çelişkili tanıma sahip olan Sovyetler Birliği bugün Avrasya’daki pek çok etnik ve bölgesel sorunun faili olarak adlandırılmaktadır. Bünyesindeki sayısız etnik ve dini unsuru eleştiriye kapalı bir ideolojik bakış açısıyla yönetme kültürü, Sovyetler Birliği’ni anlayabilmemiz için, üzerinde yoğunlaşılması gereken en önemli konulardan biridir. Milliyetçilik, dini akımlar, yerel çatışmalar [...]

Ermenistan’da Devrim Provası “2013 Protestoları”

Tiflis Ilia Devlet Üniversitesi, Güney Kafkasya Uzmanı Mehmet Fatih ÖZTARSU tarafından kaleme alınan, Ermenistan’da Devrim Provası “2013 Protestoları” başlıklı rapor, konuyu bütün yönleriyle ele alan kapsamlı bir rapordur. Ermenistan’da 18 Şubat 2013’te gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimleri ülkede protesto kültürünün gelişimine katkı sağlayan pek çok olayı tetikledi. 1999’da gerçekleşen meclis baskını ve 2008 yılındaki kanlı Mart olaylarından [...]

Ermenistan’la Normalleşmeyen İlişkiler

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun 12 Aralık’ta Karadeniz Ekonomik İşbirliği toplantısına katılmak üzere Erivan’a düzenlediği ziyaret Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin bugünkü durumunu anlamamız için önemli ipuçları sundu.

Ermenistan’da Devrim Alarmı

Erivan’da 5 Kasım’da muhalif ve aşırı milliyetçi Tseğakron Partisi lideri Shant Harutyunyan’ın girişimiyle devrim yürüyüşü gerçekleştirildi. Ermenistan’ın Rusya kontrolünden ve Sarkisyan zorbalığından kurtulması temasındaki yürüyüş büyük tartışmalara sebep oldu.

Gürcistan’da Saakaşvili Dönemi Sona Erdi

Gürcistan 27 Ekim tarihinde dördüncü cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gitti. On yıllık Mihail Saakaşvili dönemini sona erdiren seçimler pek çok Sovyet ardılı ülkeye örnek olacak şekilde gerçekleştirildi.

Birbirini tanımayan düşmanların hikayesi

Mehmet Fatih Öztarsu’nun Ama Hangi Türkler ve Ermeniler adlı kitabı raflardaki yerini aldı. Uzun yıllar Ermenistan’da yaşayan araştırmacı Öztarsu kitabında tanıklıklarına ve incelemelerine yer veriyor… Araştırmacı Mehmet Fatih Öztarsu‘nun Ama Hangi Türkler ve Ermeniler adlı çalışması Öteki Adam Yayınları arasından çıktı. “Birbirini Tanımayan Düşmanların Hikâyesi” alt başlığıyla yayımlan kitap,Ermenistan‘da yaşayan bir Türk’ün gözüyle Ermenistan ve Ermeni meselesini çeşitli [...]

Powered by WordPress | Designed by: Free Web Space | Thanks to Best CD Rates, Boat Insurance and software download